Има ли алтернатива трансхуманизмът?

Едва ли има разумен човек, който да не вижда предсмъртната агония на днешния свят. Световните лидери се оказаха безсилни пред резултатите от политиките, които самите те до вчера водеха. Икономиката отдавна не се подчинява на никакви разумни принципи, а на спекулации и икономически инженеринг. Здравните и социалните системи вече не могат да изпълняват предназначението си,…

Новина относно

Единствените неща, които ме вълнуват, са любовта, ама не психопатската, а зрялата, и това как да направим света подходящ за обитаване от хора. Останалото знам, че всеки го може.Единствените неща, които ме вълнуват, са любовта, ама не психопатската, а зрялата, и това как да направим света подходящ за обитаване от хора. Останалото знам, че всеки…

Още една публикация

Единствените неща, които ме вълнуват, са любовта, ама не психопатската, а зрялата, и това как да направим света подходящ за обитаване от хора. Останалото знам, че всеки го може.Единствените неща, които ме вълнуват, са любовта, ама не психопатската, а зрялата, и това как да направим света подходящ за обитаване от хора. Останалото знам, че всеки…

Друга публикация

Единствените неща, които ме вълнуват, са любовта, ама не психопатската, а зрялата, и това как да направим света подходящ за обитаване от хора. Останалото знам, че всеки го може.Единствените неща, които ме вълнуват, са любовта, ама не психопатската, а зрялата, и това как да направим света подходящ за обитаване от хора. Останалото знам, че всеки…

Тест публикация

Единствените неща, които ме вълнуват, са любовта, ама не психопатската, а зрялата, и това как да направим света подходящ за обитаване от хора. Останалото знам, че всеки го може.Единствените неща, които ме вълнуват, са любовта, ама не психопатската, а зрялата, и това как да направим света подходящ за обитаване от хора. Останалото знам, че всеки…